Uuringud ja aruanded

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide abil on turvaliselt ehitatud juba sadu passiiv- ja nullenergiahooneid. Meie isolatsioonilahendused põhinevad laiaulatuslikel uuringutel. Meie tooteid on uuritud aastaid muu hulgas näiteks veeauru takistuse, õhukindluse ja radoonikindluse suhtes. Kingspan kasutatakse igal aastal tegevuse arendamiseks ja toodete uuringuteks üle nelja protsendi käibest. Uuringute kaudu saadud andmete põhjal võime oma toodete üle uhked olla. Sellel lehel on kokkuvõtvalt esitatud tehtud uuringute tulemusi.

Veeauru läbilaskvus

Alljärgneval joonisel on kujutatud teatud ehitusmaterjalide veeauru läbilaskvust.

water vapour resistance

Alumiiniumlaminaatpinnaga Kingspan Therma isolatsiooni veeauru takistus on 0,2 mm plastkilega võrreldes kaheksakordne. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamisel ei ole vaja eraldi aurutõket.

Õhukindlus

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega saavutatakse madal- ja passiivehitamiseks vajalik õhukindlustase (N50 alla 0,6) täiesti tavaliste konstruktsioonide korral. Isolatsiooniplaatide ühenduskohad ja läbiviigud tihendatakse polüuretaanvahu abil. Üle 10 cm sügavad vuugid täidetakse vahuga kahe või enama korraga. Isolatsiooniplaatide ühenduskohti ei teibita. Soome kõige tihedam maja, Suutarineni ettevõtete ehitatud passiivväikeelamu Mäntyharjus ehitati Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide abil. Selle hoone õhukindlus n50 oli 0,09.

Radoon

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide alumiiniumlaminaat on difusioonitihe ega lase läbi radooni. Kingspan Therma isolatsioonimaterjale kasutades saab põranda radoonikaitse teha kiiresti ja kulutõhusalt.

Saasteklass M1

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid saasteklassiga M1.

Niiskustehniline ohutus

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidest passiivtarindeid on mitmekülgselt uuritud nii VTT-s kui ka Tampere Tehnikaülikoolis. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega passiivtarindite toimivuse kohta on VTT otsused: VTT-S-01984-09, VTT-S-07325-10, VTT-S-00396-09, VTT-S-10928-08, VTT-S-00428-09, VTT-S-00430-09, VTT-S-00433-09, VTT-S-00434-09, VTT-S-00397-09 ja VTT-S-01985-09. Lisaks toetavad Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide toimivust Tampere Tehnikaülikooli (TTY) uurimisaruanded 1240, 1338, 1241 ja 1340.

Tuletehniline ohutus

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidel on VTT sertifikaat kasutamiseks tulekindlusklassiga P1 korrusmajade ehitamisel (VTT-C-6665-11). Lisaks selgitab VTT aruanne VTT-R-7831-11 Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamist tulekindlusklassiga P1 korrusmajade pööningukonstruktsioonides. Aruanne VTT-R-05666-11 selgitab omakorda Monoroc EE (energiatõhus isolatsioonikrohv) tarindi tuleohutut kasutamist välisfassaadides. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide käitumist kõrgetel temperatuuridel selgitab TTY Palo/1719/2009 ning aurutõkkeplaatide mõju tuleohutusele VTT RTE 4560/04.

Aruanded

VTT-C-6665-11 SPU Eristeet (SPU Eristeiden käyttö P1-paloluokan kerrostalon seinärakenteissa)
VTT-R-07831-11 SPU Eristeiden paloturvallinen käyttö ullakon yläpohjassa
VTT-R-05666-11 Monoroc EE-Energiatehokas eristerappaus-rakenteen paloturvallinen käyttä julkisivussa
VTT-S-01984-09 SPU System Oy:n seinärakenteen korjauskonseptin kosteustekninen toimivuus
VTT-S-06111-09 SPU- eristeiden betonisandwich-elementtien uritustarve
VTT-S-07325-10 SPU Systems Oy:n betonikuorisen BSW-elementin kosteustekninen toimivuus ulkoseinässä
VTT-S-00396-09 SPU-Systems Oy:n SPU-eristeellä ja mineraalivillalla eristetyn seinärakenteen kosteustekninen toimivuus
VTT-S-10928-08  SPU Systems Oy:n betonikuorisen passiivienergia-seinän kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00428-09 SPU-eristeisen puurunkoseinän kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00430-09 SPU-eristeisen yläpohjan kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00433-09 SPU-eristeisen puurankaisen yläpohjan kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00434-09 SPU-eristeisen passiivienergiatason alapohjarakenteen kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00397-09 SPU Systems Oy:n betonikuorisen rapatun passiivienergiaseinän kosteustekninen toimivuus
VTT-S-01985-09 Kooste SPU Systems Oy:n passiivienergiatasonrakenteiden kosteusteknisen toimivuustarkastelun tuloksista

Uuringute aruanded

TTY raportti 1240 Polyuretaanieristeen lämmönjohtavuus eri lämpötila- ja kosteusolosuhteissa 
TTY raportti 1338 Polyuretaanieristeen vedenimeytymisen määritys pitkäaikaisessa upotuksessa
TTY raportti 1241 Polyuretaanieristeen vesihöyrynläpäisevyys
TTY raportti 1340 Vesiupotuksen vaikutus polyuretaanieristeen lämmönjohtavuuteen
TTY Palo/1719/2009  SPU Systems Oy:n valmistaman polyuretaanieristeen käyttäytyminen korkeissa lämpötiloissa
VTT RTE 4560/04

Höyrynsulkulevyjen vaikutus paloturvallisuuteen

Lisateave

Kui vajate lisateavet mõne sellel lehel nimetatud uuringu kohta, võtke ühendust meie tootearenduse töörühmaga:

Production and R&D

Töötajate e-posti aadressid on kujul eesnimi.perekonnanimi@kingspan.com.

Raija Pajunen
Quality Coordinator
 
Tel +358 20 778 6718
 
Kari Tervola
Production Manager
 
Tel +358 20 778 6712
 
Emmi Ranta
Production Planning Manager
 
Tel +358 20 778 6714
 
Pasi Käkelä
R&D Director
 
Tel +358 20 778 6753
 
Antti Viitanen
Product Manager
 
Tel +358 20 778 6752
 
Helinä Hietaoja
Production Planning Manager
 
 
 
Sanni Grén
R&D Engineer
 
 
 
Toni Karilahti
 
 
 
Teemu Ranta