U-väärtuste tabelid

Sellelt lehelt saate alla laadida ehitamisel ja renoveerimisel soovituslikke U-väärtusi ja Kingspan isolatsioonimaterjalide plaadipaksusi. Konstruktsioonipõhised U-väärtused leiate ka detailikogu konstruktsioonijoonistelt.