Tuleohutus

paloturvallisuus2_cropped.jpg

Tulekahju korral Kingspan Therma isolatsioonimaterjal söestub, mis takistab tule levikut. See võimaldab projekteerida isegi tulepüsivusklassiga EI60 konstruktsioone, kasutades ainult Kingspan Therma isolatsioonimaterjale. Lugege lisa tuletõkkekonstruktsioonide kohta.

Vt videot: isolatsioonimaterjali 60 s põletuskatse, kus Kingspan Therma TP10 (SPU AL) isolatsioonimaterjali katmata pinda põletatakse ägeda gaasileegiga.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamine korrusmajade ehitamisel

kerrostalot_cropped.jpg

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidel on VTT sertifikaat kasutamiseks tulepüsivusklassiga P1 korrusmajade seinakonstruktsioonides.