Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide tehnilised omadused

Selle lehe tabelis on loetletud Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide tehnilisi omadusi.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid, PIR
Toodetel on CE-tähis

Omadused

Tooted

Struktuur

Kinniseid struktuuriosakesi üle 90%

 

Soojusjuhtivus
EN ISO 10456, EN 13165
projekteerimisväärtus λU
= deklareeritud väärtus λD (tavaoludes)

0,023 W/mK, difusioonitihe pinnakate

Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL)
Therma TW58 (SPU P)
Therma TP10 Vintti-Iita (SPU Vintti-Iita)
Kingspan Sauna-Satu (SPU Sauna-Satu)
Therma TW55 R (SPU R)
Therma Väikeelamutooted

0,022 W/mK, difusioonitihe pinnakate

Therma TR26 (SPU SP)

Difusioonile avatud pinnakate

0,025 W/mK, paksus > 120 mm
0,026 W/mK, paksus 80–120 mm
0,027 W/mK, paksus < 80 mm

Therma TW57 (SPU FR)
SPU B
SPU H

0,034 W/mK (arvestatud väärtus kipsi-PU kombinatsioonile)

Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi 40, PU = PUR)

0,031 W/mK (arvestatud väärtus kipsi-PU kombinatsioonile)

Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi, 70, PU = PUR)

Tihedus

32–38 kg/m3, vastavalt tootele

 

Vee imendumine EN 12087

≤ 1,5 mahuprotsendist

 

Veeauru läbilaskvus
- pealistamata isolatsioonimaterjal

0,1–1,2 * 10-12 kg/msPa

 

Survetugevus EN 826

≥ 100 kPa

 

Tõmbetugevus EN 1607

   

Soojuspaisumistegur

5–8 * 10-5 / ºC

 

Käitumine põlengu korral
EN 13501-1,
EN 13823,
EN ISO 11925-2

B-s1, d0

Therma TW57 (SPU FR)
Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi, kaetud kipsplaadiga)

E

Difusioonitihe alumiiniumlaminaat Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL)
Pealistamata plaat SPU H

F

Betoonitööstuse erilaminaat Therma TW58 (SPU P)
Difusioonitihe alumiiniumita pinnakate Therma TW55 R (SPU R)
Difusioonitihe alumiiniumita pinnakate SPU RF
Bituumenlaminaat SPU B

Kuumakindlus (tavatooted)

-40 ... +100 ºC, lühiajaline +250 ºC

 

- süttimistemperatuur

Üle +400 °C, leegiga u +300 °C

 

Radooni läbilaskvus

≈0 %

Difusioonitihe pinnakate Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL), Therma TR26 (SPU P), Therma TW55 R (SPU R)

 

CE

Toimivusdeklaratsioon (DoP)