Projekteerimisjuhendid mobiilside levi tagamiseks siseruumides

Kingspan Insulation Oy ja Tampere Tehnikaülikooli (TTY) sidetehnika instituut on ühiselt uurinud mobiiltelefonside levi mõjutavaid tegureid ja erinevaid lahendusi.

Hoonete puit-, kivi- ja teraskonstruktsioonide tarbeks on loodud mobiilside levi tagavate lahenduste projekteerimise juhend, milles on toodud üldised projekteerimispõhimõtted ja üldjuhendid mobiilside levi parandamiseks siseruumides. Mobiilside levi tagavaid lahendusi soovitatakse kasutada kõigis Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega hoonetes.

Betoonkonstruktsiooniga hoonete mobiilside levi probleeme käsitletakse lühidalt infolehel „Mobiiltelefonside levi korruselamutes”.

Projekteerimisjuhendid (soome)