Pööningul säästab Kingspan ruumi

valoisa_vintti_cropped.jpg

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid sobivad suurepäraselt pööninguvahelagede soojustamiseks hoone vanusest või tüübist sõltumata. Kingspan Therma isolatsioonitoodetega pööninguvahelae saab ehitada mitmel moel ja isolatsiooniplaatide paksuse saab valida vastavalt sellele, millist isoleerivust tarindilt oodatakse või kui palju ruumi isolatsioonikihi jaoks kasutada on. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega saavutatakse hea soojusisoleerivus juba väga õhukese kihi juures.

Ruumi säästvad lahendused Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega

  • Pööningule jääb mitu ruutmeetrit rohkem ruumi kui konkureerivate lahenduste puhul.
  • Ei ole vaja kasutada eraldi tuule- ega niiskustõket.
  • Turvalised konstruktsioonid: suurepärane õhukindlus ja tuleohutus, konstruktsioonidesse ei pääse vett.
  • Lihtne konstruktsioon
  • Kerge paigaldada

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide paigaldamine on lihtne. Isolatsiooniplaadid lõigatakse paigaldusjuhendite järgi õigetesse mõõtudesse ja kinnitatakse polüuretaanvahu abil pööninguvahelae konstruktsioonide külge. Ka isolatsiooniplaatide vahele jäävad punnsulused kinnitatakse alati polüuretaanvahuga.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamisel ei ole vaja eraldi aurutõkke- või tuuletõkkekihti ning konstruktsiooni saab lihtsal moel õige ehitusega ja õhukindla. See on väikese soojuskao seisukohast väga oluline omadus. Tänu Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide tasasusele ja heale vormipüsivusele on aluskatte ja Kingspan Therma isolatsioonimaterjali vaheline tuulutusvahe nõue vaid 50 mm.

Pööningute isoleerimiseks sobivad hästi näiteks Kingspan Therma TP 10 Vintti-Iita, Kingspan TW56 Anselmi ja Kingspan Sauna-Satu.

Detailikogust saate alla laadida pööningute ehitusjoonised.