Passiiv- ja nullenergiamajad

passiivitalo_cropped.jpg

Tänapäevased majad ehitatakse üha sagedamini passiiv- või nullenergiamajadeks. Majade puhul pööratakse erilist tähelepanu konstruktsioonide soojusisoleerivusele ja tihedusele. Tihedus on vähe energiat tarbivate majade ehitamisel väga tähtis.

Isolatsioonimaterjalina kasutatakse tihti tõhusaid polüuretaanmaterjale. Karkassi materjalina kasutatakse puitu, plokke või betooni.

Energiatõhus ehitamine

Energiatõhusa ehitamise puhul on oluline hea planeerimine, mõistlik materjalide ja konstruktsioonide valik ning kvaliteetne tehnika ja tööde teostus. Energiatõhusa maja ehitamine ei ole tehniliselt tõhus, sest madal- ja passiivenergiamajade puhul kasutatakse juba olemas olevaid ja kontrollitud lahendusi.

Maja energiatarbimise vähendamine

Maja energiatarbimise vähendamisel tuleks võtta arvesse alljärgnevalt nimetatud asjaolusid.

 • Soojusenergia vajaduse suhtes:
  • hoone seinte, katuse ja põranda hea soojusisolatsioon ja õhukindlus
  • akende ja uste hea soojusisoleerivus ja õhukindlus
  • juhitud ventilatsioon
  • võimalikult tõhus soojuse salvestamine ventileeritavast õhust
  • selged projekteerimislahendused
 • Energiatootmise suhtes:
  • energiatõhusate süsteemide kasutamine kütmisel/jahutamisel (nt maaküte)
  • küttesüsteemi kadude minimeerimine
  • ruumipõhiste efektiivsete termoregulaatorite kasutamine
 • Hoone kasutamise suhtes:
  • sobiv sisetemperatuur
  • mõistlik sooja vee kasutamine
  • tuulutuse korraldamine kütteperioodil ennekõike ventilatsiooniseadme soojussalvesti kaudu.

Energiatõhusad lahendused Kingspan isolatsioonimaterjalidega

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid paistavad silma suurepäraste omaduste poolest passiiv- ja madalenergiahoonete rajamiseks. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid on soojusisolatsioonivõime poolest paremad kõigist muudest isolatsioonimaterjalidest. Näiteks traditsioonilise villapõhise lahendusega võrreldes saavutatakse Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamisel võrdväärne soojustusvõime poole õhema konstruktsiooni juures ning eraldi auru- ja tuuletõkkekihte pole tarvis.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide abil õhemad konstruktsioonid ja rohkem ruumi elamiseks

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid pakuvad sobivaid lahendusi kõigi karkassimaterjalide tarbeks: puitkonstruktsiooniga majade jaoks leidub puiduga sobivaid tooteid ja kivikarkassiga majade jaoks ümberringi punnsulundiga ja töömahtu vähendavaid tooteid.

Madalenergia- ja isegi passiivtarindid ei pruugi tavaehitiste tarinditega võrreldes paksemad olla, mis tähendab suurt kokkuhoidu nii materjali- kui ka töökulus. Kui seinad on paksemad kui 200 mm, tähendab see suuri lisakulutusi karkassimaterjalidele, soklile, välisviimistlusele ja katusekattematerjalidele. Samuti ei tule punkristiilis seintest ja katustest loobumine passiivmajadele arhitektuuriliselt kahjuks, sest õhemad tarindid jätavad arhitektile rohkem mänguruumi.

 • Välisseintes saavutatakse passiivenergia tase vaid 240 mm Kingspan Therma isolatsioonimaterjali kihi abil
 • Pööninguvahelagedes saavutatakse passiivenergia tase vaid 320 mm Kingspan Therma isolatsioonimaterjali kihi abil
 • Põrandakonstruktsioonides saavutatakse passiivenergia tase vaid 200 mm Kingspan Therma isolatsioonimaterjali kihi abil

Passiivväikeelamu projekteerimisjuhenditest leiate soovituslikud passiiv-, madal- ja nullenergiamaja ehitusosad piltide või ehitusjoonistena ning ka muid lisajuhendeid ehitamise tarbeks.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide õhupidavus on tippklassist

Kuivõrd Kingspan Therma isolatsiooniplaadid on jäigad ja nende liitekohad tihendatakse vuugivahuga, kuulub õhukindlus lahutamatult Kingspan Therma konstruktsiooni juurde. Vuugivahu abil on ka läbiviikude õhukindlaks muutmine lihtne. Praktikas on madalenergia- ja passiivmajadelt nõutava õhukindluse (N50 väärtus alla 0,6) saavutamine pehmete isolatsioonimaterjalide ning plastkilede kasutamise korral äärmiselt raske, sest plastkilede liitekohad, läbiviikude ümbrus ning naelte ja kruvide avad on õhulekete suhtes väga tundlikud. Kingspan Therma isolatsiooniplaatide kasutamisel säilib õhukindlus ka aastate pärast, sest tarindites puuduvad nt kilematerjalide kinniteibitud liitekohad.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjale kasutades saab ehitada aasta läbi niiskustehniliselt ohutult. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid ei kahjustu vihma ega lume käes.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide abil rajatud passiivmajad

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide abil ehitatud turvalisi passiivmaju valmistavad järgmised majatootjad:

Passiivmajadele sobivad ehitusmaterjalid

Juhtivad uksetootjad soovitavad Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega soojustatud energiatõhusaid välisuksi.

Madal-, passiiv- ja nullenergiamajade määratlused

 • Madalenergiamaja
  Soome energiasäästuettevõtte Motiva määratluse kohaselt tarbib madalenergiamaja maksimaalselt 85% 2010. aasta ehituseeskirjadele vastavast võrdlussoojakaost. Madalenergiamaja tarbib Lõuna-Soomes kütteenergiat alla 60 kWh/brm² aastas ja Põhja-Soomes alla 90 kWh/brm² aastas.
 • Passiivenergiamaja
  Passiivenergiamaja toimib põhimõttel, et maja kütteenergia vajadus on viidud nii väikeseks, et suurema osa aastast piisab meeldiva sisetemperatuuri hoidmiseks päikesesoojusest ning kodumasinate ja inimeste toodetavast soojusest. Teisisõnu ei ole passiivmaja puhul kütet teoreetiliselt üldse vaja, praktikas on külmaperioodiks ja kodust eemalolekute tarbeks vaja varusoojaallikat. Uuringufirma VTT määratluse kohaselt on passiivmaja aastane kütteenergia maksimaalne vajadus Lõuna-Soomes 20–30 ja Põhja-Soomes 25–35 kWh/m2.
 • Nullenergiamaja
  Hoone toodab taastuvat energiat sama palju, kui aastas keskmiselt tarbitakse. Tavaliselt on hoone soojustus tehtud passiivmaja omast veelgi parem ning energia tootmiseks kasutatakse päikesekollektoreid ja muid taastuva energia allikaid. Hoone on siiski ühendatud elektri- ja muudesse võrkudesse energiatootmise ja ‑tarbimise ühtlustamiseks erinevatel aastaaegadel.