Põrandalahendused väikeelamutele

alapohjat_cropped.jpg

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid sobivad erakordselt hästi ka põrandakonstruktsioonide soojustamiseks. Üldjuhul on tegu kas maapinnale toetuvate või alttuulutusega põrandatega, millest kummagi jaoks on saadaval lihtsad ja tõhusad konstruktsioonilahendused.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid on suurepärane ja turvaline lahendus puit- või õõnespaneel karkassiga põranda isoleerimiseks. Puitkarkassiga maja põranda isolatsiooni saab paigaldada kas karkassi vahele või selle peale. Kingspan isolatsioonimaterjalid sobivad hästi ka pinnasele toetuvate betoonpõrandate ja alttuulutusega põranda isoleerimiseks. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide hea survetugevus tagab konstruktsiooni toimivuse väikeelamutes.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamisel ei ole vaja eraldi tuule- ega aurutõkkekihte. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide kasutamisel saavutatakse suurepärased soojusisoleerivuse väärtused väga õhukeste isolatsioonikihtide juures. Konstruktsiooni saab Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide abil kergesti korralikult tihedaks.

Maapinnale toetuvad ja alttuulutusega põrandakonstruktsioonid

alapohjat2_cropped.jpg

Maapinnale toetuvate alustalade soojustamisel tähendavad Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide pikaajalise koormuse taluvusomadused ning head soojusisolatsiooniomadused seda, et isolatsioonikiht ei pea soovitud isolatsioonivõime ja kandvuse tagamiseks paks olema. Tavapärase renoveerimise korral piisab maapinnale paigaldatava plaadi alla servades 100 mm ja sisealadel 50 mm paksuse isolatsioonikihi paigaldamisest. Praegustele ehituseeskirjadele vastava uusehitise vastavad mõõdud on 140 mm ja 100 mm. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalides kasutatav difusioonikindel pinnakiht ei lase radooni läbi; kahekihilisi Kingspan isolatsioonimaterjale sisaldav tarind kujutab endast tõhusat radoonitõket.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide abil saab tõhusalt teostada ka alttuulutusega põrandate isolatsioonilahendusi. Kingspan Therma isolatsioonimaterjale hõlmavaid konstruktsioone saab teostada mitmel viisil sõltuvalt konstruktsiooni olemusest ja püstitatud eesmärkidest. Alttuulutusega põrandat on lihtsaim teha nii, et Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid paigaldatakse tugitarindite vahele. Kingspan Therma isolatsiooniplaadid kinnitatakse vuugivahuga tarindi külge. Tarindilt nõutava aurutiheduse ja õhukindluse saavutamiseks piisab ühest kihist. Isolatsioonikihi paksust saab Kingspan Therma standardplaatide laiast valikust vabalt valida kooskõlas konkreetsele isolatsioonile esitatavate nõudmistega.

Kingspan Therma detailikogust saate alla laadida põrandate ehitusjoonised.