Fassaadi renoveerimine

julkisivusaneeraus_cropped.jpg

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidega saab vana korruselamu, kooli või muu hoone energiatõhususe fassaadi renoveerimise käigus täiesti uuele tasemele tõsta.

Kui vahetate vana isolatsiooni sama paksu Kingspan Therma isolatsiooni vastu, tõuseb konstruktsiooni soojuskindlus kahe- või isegi kolmekordseks. Isolatsioonikiht on veeauru- ja õhukindel ning kogu tarind niiskustehniliselt turvaline.

Tänu õhukestele Kingspan isolatsioonimaterjalidele ei ole soklit vaja laiemaks teha ega muuta räästakonstruktsioone. Isolatsioonikihi paksuse suurendamise teel saab kergesti täita madal- ja passiivenergiataseme U-väärtuste nõudeid.

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidel on tüübikinnitus ka kasutamiseks tulekindlusklassiga P1 hoonetes.

Lisamaterjalid